Lekdetectie: Kosten + Methodes

Bij lekkages in je huis denk je al snel aan duidelijk zichtbare lekken die voor een behoorlijke wateroverlast zorgen.

Maar er zijn ook kleine lekkages die voor grote vochtproblemen kunnen zorgen.

Hieronder gaan we dieper in hoe lekken worden gedetecteerd.. snel aan de slag om vochtschade te voorkomen.

Wist je trouwens dat de kosten voor een lekdetectie in veel gevallen worden vergoed door de verzekering?

Snel je vochtproblemen laten oplossen?
Ontvang gratis offertes van erkende vakmensen, binnen 2 minuten aangevraagd.
Gratis en vrijblijvend

Wat zijn de gevolgen van vochtschade?

Kijk je naar de gevolgen van vochtschade dan zie je dat vocht een boosdoener is die je echt moet zien te voorkomen of moet zien op te lossen.

Wil je direct meer weten over het detecteren van lekken, ga dan door naar het kopje ‘Waar komen lekkages het meeste voor?’.

Mogelijke gevolgen van vochtschade zijn.

Schimmelgroei

Vaak wordt gedacht dat schimmels alleen voorkomen in de oudere woningen met veel achterstallig onderhoud. Schimmels kunnen echter ook voorkomen in nieuwbouwwoningen.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 19% van alle woningen te maken heeft met schimmelvorming.

Ongedierte

Een vochtig klimaat is de ideale leefomgeving voor ongedierte. Ratten, muizen, kakkerlakken, houtwormen, zilvervisjes, ze gedijen allemaal prima in een woning met een hoge luchtvochtigheid. Het ongedierte zal zich door de gehele woning gaan verplaatsen.

Dit is niet alleen onhygiënisch, maar deze beestjes tasten ook de materialen van je huis aan en vormen een bedreiging voor de gezondheid.

Lukt het je niet zelf om van dit ongedierte af te komen dan zal je een ongediertebestrijder moeten inhuren.

Vervolgens zal je natuurlijk ook met de oorzaak van het vochtprobleem aan de slag moeten om te zorgen dat het ongedierte niet terugkomt.

Bouwmateriaal wordt aangetast

Wanneer de materialen in je huis langdurig aan vocht worden blootgesteld, dan zal dit ervoor zorgen dat deze materialen beschadigd raken.

Denk maar aan houtwerk dat zal gaan rotten, verf dat gaat afbladderen, krom trekkende laminaatvloeren en zelfs beton dat kan gaan scheuren.

Gezondheidsproblemen

De schadelijke gevolgen voor je gezondheid moeten zeker niet worden onderschat. Wonen in een vochtig huis is echt niet gezond.

Hierdoor ben je meer vatbaar voor allerlei kwaaltjes en aandoeningen. Allergieën, astma en reumatische klachten verergeren wanneer je langdurig aan een te hoge vochtigheidsgraad wordt blootgesteld.

Zorg dat je vochtproblemen voorkomt. Vraag hier gratis offertes bij vochtexperts.

Hoe kun je lekken herkennen?

Vochtproblemen in je huis kun je aan verschillende zaken herkennen:

 • Er zitten grijze of gelige vlekken op de muur;
 • Behang dat gaat loslaten van de wand;
 • Schimmelvlekken (zwart/grijze vlekken) op de muur;
 • Er hangt een nare muffige geur in huis;
 • Er zitten blaasjes in de muurverf;
 • Afbladderend schilderwerk;
 • Verkleurd pleisterwerk;
 • Koude plekken op de muur, daar waar het vochtig is;
 • Donkere en opgezwollen plinten;
 • Vloer die kromgetrokken is;
 • Schimmelvlekken aan de onderkant van het tapijt.

Waar komen lekkages het meeste voor?

Sommige lekkages zijn dus best lastig op te sporen. In de meeste gevallen ga je pas een lekkage vermoeden wanneer er al enige schade is ontstaan in je huis.

Lekkages in je huis ontstaan eigenlijk altijd door problemen in de leidingen. Daar het leidingwerk in je huis (grotendeels) is weggewerkt, vallen deze lekkages niet bepaald op.

In grote lijnen kun je lekkages indelen in de volgende groepen.

Lekkage aan de waterleiding

Een veel voorkomend lek is die aan de waterleiding. De waterleiding in je huis vertakt zich met meerdere kleinere leidingen. Dit maakt een lek moeilijk vindbaar.

Lekken ontstaan op de plekken waar leidingen zich vertakken. Het gaat hierbij vaak om kleine lekken, maar omdat ze wel continu door kunnen druppelen kunnen ze toch voor flink wat schade zorgen.

Lekkage aan de afvoerbuizen

Afvoerbuizen, bijvoorbeeld die van je badkamer, bevinden zich achter de muren. Doordat ze niet zichtbaar zijn, weet je vaak ook niet precies waar ze zich bevinden.

Zo kan het zijn dat je tijdens het klussen eens een afvoerbuis hebt geraakt met het boren.

Vaak ontstaat een lek aan de afvoerbuizen doordat er slijtage ontstaat bij een knooppunt van de afvoerbuizen. Dit zorgt ervoor dat de afvoerbuizen niet goed meer op elkaar aansluiten en er druppels vrijkomen.

Lekkage aan het verwarmingssysteem: Ook de leidingen van je verwarmingssysteem zitten goed weggewerkt in muren en vloeren. Dit maakt dat ook dit soort lekken moeilijk is op te sporen.

Vaak merk je pas een hele tijd later dat je te maken hebt met een lekkage.

Lekkages aan het sanitair

Lekkages kunnen ook ontstaan in de ruimtes waar de wasbak, de douche, het bad of de wasmachine zich bevindt. Dus in de keuken, de badkamer of de bijkeuken.

Je hebt een waterleiding nodig om van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken en een waterafvoer om het water weer af te voeren.

In deze aansluitingen kunnen gemakkelijk lekkages ontstaan.

Lekkage aan het dak

Ook het dak van je huis kan voor de nodige lekkages zorgen. Denk maar aan een lekke dakgoot, een lek aan je platte dak, een kapotte dakpan of lekkages aan de kozijnen.

Vaak heb je dan alleen wateroverlast bij hevige regenval, soms hoopt het vocht zich echter op en wordt het pas naderhand zichtbaar.

Laat een lekdetectie professioneel uitvoeren. Vraag hier gratis vochtbestrijding offertes aan.

Hoe worden lekken gedetecteerd?

Een vochtexpert beschikt over geavanceerde apparatuur om een lek op te sporen. Het maakt hierbij niet uit of het om een daklekkage of een lekkende waterleiding gaat.

Een vochtexpert zal een uitgebreid onderzoek doen en in de meeste gevallen het lek nauwkeurig kunnen lokaliseren.

Een vochtexpert beschikt over verschillende technieken voor lekdetectie. Vaak worden er meerdere van deze technieken ingezet om het lek of de lekken zo goed mogelijk in kaart te brengen.

De volgende methodes worden vaak gebruikt om een lek op te sporen.

Akoestische meting

Dit wordt ook wel geluidsmeting genoemd.

Met deze methode wordt er geluisterd of er afwijkende geluiden uit de leidingen komen. Dit is de meest gebruikte methode om een lekkage op te sporen.

Het kan worden toegepast bij hoofdleidingen, waterleidingen en verwarmingsbuizen.

Akoestisch water lekkages opsporen

Endoscopie

Bij deze techniek wordt er gebruik gemaakt van een minicamera. Hierdoor kunnen plekken zichtbaar worden gemaakt die je normaal alleen kunt bereiken via hak- en breekwerk. Je hebt alleen een kleine boorgat nodig om met een endoscopische camera te werken.

Deze methode is bijzonder handig voor het opsporen van lekken in spouwmuren, ondervloeren en onder douchebakken.

Thermografie

Thermografie is een meetmethode waarbij de temperatuur gemeten wordt. Deze methode maakt gebruik van een infrarood camera.

Hiermee kan bijvoorbeeld een lek in een waterleiding snel zichtbaar worden gemaakt. Ook warmteverlies en lekkages in geïsoleerde platte daken kunnen hiermee worden aangetoond.

Thermisch warmtebeeld om lekken te ontdekken

Bron foto: sewerin.co.uk/products/water-leak-location/thermal-imaging-camera/

Traceergas

Soms bevindt er zich een heel klein lek in de waterleiding. In dat geval laat een lekdetectiebedrijf traceergas – dit is een veilig gas – in de waterleiding stromen.

Met behulp van een sensor die het gas traceert, kan worden achterhaald op welke plekken in de leiding extra waterstofgas (afkomstig uit het traceergas) aanwezig is.

Dit is een zeer precieze methode, die op enkele centimeters nauwkeurig kan aantonen waar het lek zich bevindt.

Lekkages ontdekken met een traceergas

Bron foto: hawco.co.uk/en/javac-gas-mate-leak-detector-hydrocarbons-and-trace-gas-products

Kleurstof

Het is ook mogelijk om met kleurvloeistof lekken te detecteren. In de leidingen wordt het gekleurde detectievloeistof ingespoten.

Daarna wordt er gezocht naar de plek waar de kleurvloeistof te voorschijn komt.

Wat gebeurt er na het opsporen van het lek?

Een lekdetectiebedrijf zal een rapportage maken van de door hem verrichte werkzaamheden en de conclusies die hij hieruit heeft getrokken.

Ook zal hij aanbevelingen doen om de lekkage op te lossen.

Op basis hiervan kun je bijvoorbeeld een loodgieter inschakelen om het lek te verhelpen.

Hoeveel kost het opsporen van een lek?

Voor een grondig onderzoek betaal je gemiddeld €300. Gelukkig wordt dit bedrag vaak vergoed door je woonverzekering.

Vraag offertes aan bij vochtexperts

Vermoed je dat de vochtproblemen in jouw huis worden veroorzaakt door een lekkage? Wacht dan niet langer, schakel zo snel mogelijk een vochtexpert in om te voorkomen dat er schade ontstaat.

Een vochtexpert kan in de meeste gevallen al in het eerste onderzoek het lek opsporen. En gelukkig wordt een lekdetectie door veel verzekeringen gedekt.

Vraag nú hieronder gratis en vrijblijvend offertes aan.

Vergelijkbare berichten